Chính sách bảo mật thông tin

 1. Trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu Daisan thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân.

Trường hợp Daisan ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng thì:

 • Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Daisan sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân.
 1. Thu thập thông tin cá nhân

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào mục đích khác.

Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3.

Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.

Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Daisan bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là những thông tin mà Daisan cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Daisan sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Daisan đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

 Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Daisan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Daisan  sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Daisan 
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặt biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Daisan 
 • Daisan có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Daisan 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người mua hàng và nhà bán hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng/ Nhà bán hàng trên Daisan được Daisan cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Daisan Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng/ Nhà bán hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng/ Nhà bán hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Daisan cam kết:

- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng/ Nhà bán hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng/ Nhà bán hàng, Daisan sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng/ Nhà bán hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng/ Nhà bán hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số họa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Daisan 

- Ban quản lý Daisan yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Daisan không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.