Sản phẩm showcase và công dụng

Sản phẩm showcase là sản phẩm chính, sản phẩm chủ đạo của gian hàng.

Công dụng của Sản phẩm showcase sẽ giúp cho sản phẩm của bạn sẽ được thu hút nhiều khách hàng hơn. Cụ thể, sản phẩm đó sẽ được ưu tiên hiển thị tại các sites liên quan của Daisan. Không chỉ ở trang kết quả sản phẩm dựa theo từ khoá người mua tìm kiếm. Mà còn xuất hiện cả ở Trade Alert, Category.

Sản phẩm Showcase mang đến gấp 100 lần cơ hội trưng bày sản phẩm và tiếp xúc với khách hàng của bạn so với sản phẩm khác

Bạn có thể thay đổi luân phiên sản phẩm showcase để nhận nhiều cơ hội được trưng bày hơn.

Sản phẩm này có giới hạn phụ thuộc vào từng loại Gold Supplier.

Xin lưu ý rằng chỉ có thành viên Gold Supplier mới được ưu tiên có chuyên mục này, thanh viên Free thì không có.